Scholae Hiemales MMXXIV

[Opis w języku polskim poniżej / Scroll down for English]

Imo ex corde invitamus vos ad Scholas Hiemales Societatis Philologae Polonorum, quae diebus 7–11 m. Februarii AD 2024 Wratislaviae agentur.

Hoc anno scholae in aedibus Pontificiae Facultatis Theologicae habebuntur (pl. Katedralny 1), id est in ipsa Insula Cathedrali, ubi Latinitas iam plus quam mille annos viget valetque!

Cotidie a die Mercurii usque ad Saturni diem horis 10:00–13:30 scholae Latinae habebuntur, quorum discipuli in hos greges dividentur:

 • Tirones 1 (artem grammaticam et vocabula usque ad finem capituli IV libri q. i. Familia Romana exposita oportet scire, docebit: Anna Rogowska-Wandowicz)
 • Tirones 2 (artem grammaticam et vocabula usque ad finem capituli VIII libri q. i. Familia Romana exposita oportet scire, docebit: Christophorus Banaszak)
 • Provectiores (artem grammaticam et vocabula usque ad finem capituli XVI libri q. i. Familia Romana exposita oportet scire, docebit: Carolina Szula)
 • Veterani: Apophthegmata et Colloquia Erasmi Roterodami (docebit: Christophorus Bekieszczuk)

Post meridiem autem, inde ab hora 15:00, his scholis interesse licebit:

 • Iosephi Iuvencii „De ratione discendi et docendi” (tirones/provectiores, docebit: Catharina Ochman)
 • Litterae Neolatinae (provectiores/veterani, docebit: Elisabetha Górka)
 • De colloquiis fabulisque conscribendis (veterani, docebit: Caecilia Koch)

Usque ad diem 7 m. Ianuarii 2024 pretium diminutum 440 PLN (110 EUR/120 USD) solvendum est. Posthac autem pretium integrum 500 PLN (125 EUR/135 USD). Iis, qui duobus tantum diebus adesse velint, pretium est 260 PLN (65 EUR/70 USD). Si usque ad dictum diem 7 m. Ianuarii grex quidam nimis parvus fuerit, suadebimus vobis, ut ad alium sese transferatis vel stipem solutam reddemus.

Discipulis doctorandisque Pontificiae Facultatis Theologicae et Instituti Studiorum Classicorum Universitatis Wratislaviensis nonnulla loca cum pretio diminuto 60 PLN servavimus.

Quo pretio continentur:

 • 32 horae scholarum (x 45 temporis minuta)
 • omnia adminicula didascalica (libelli duplicati etc.),
 • potiones, dulcia, poma in intercapedinibus sumenda

Die Solis urbem Wratislaviam vel etiam alia oppida Silesiae Latine lustrabimus

Nomina HIC danda sunt.
Pagina prosopobiblica.
Siquid interrogare vis, epistulam ad scholae.wratislavienses@ptf.edu.pl mittas.

===========================
========PO POLSKU =========
===========================

Zapraszamy serdecznie na Szkołę Zimową Języka Łacińskiego Polskiego Towarzystwa Filologicznego, która odbędzie się w dniach 7–11.02.2024 we Wrocławiu.

Tegoroczna edycja Szkoły Zimowej odbywa się na Papieskim Wydziale Teologicznym (pl. Katedralny 1), czyli na Ostrowie Tumskim, gdzie język łaciński rozbrzmiewał od przeszło tysiąca lat!

Główny kurs języka łacińskiego będzie się odbywał od środy do soboty w godzinach 10:00–13:30. Uczestnicy mogą zapisać się do następujących grup:

 • Tirones 1 (wymagana znajomość materiału z zakresu rozdziałów 1–4 podręcznika Familia Romana, nauczyciel: Anna Rogowska-Wandowicz)
 • Tirones 2 (wymagana znajomość materiału z zakresu rozdziałów 1–8 podręcznika Familia Romana, nauczyciel: Christophorus Banaszak)
 • Provectiores (wymagana znajomość materiału z zakresu rozdziałów 1–16 podręcznika Familia Romana, nauczyciel: Carolina Szula)
 • Veterani: Apophthegmata et Colloquia Erasmi Roterodami (nauczyciel: Christophorus Bekieszczuk)

Natomiast po południu (od godziny 15:00) będzie można wziąć udział w następujących zajęciach:

 • Iosephi Iuvencii „De ratione discendi et docendi” (tirones/provectiores, nauczyciel: Catharina Ochman)
 • Litterae Neolatinae (provectiores/veterani, nauczyciel: Elisabetha Górka)
 • De colloquiis et fabulis conscribendis (veterani, nauczyciel: Caecilia Koch)

Obniżona opłata za kurs dla uczestników, którzy zarejestrują się i dokonają płatności do 7.01.2024, wynosi 440 zł (110 EUR/120 USD). W przypadku przelewów dokonanych po tym terminie obowiązuje pełna opłata w wysokości 500 zł (125 EUR/135 USD). Przewidujemy również możliwość udziału w dwóch wybranych dniach zajęć, wówczas opłata wynosi 260 zł (65 EUR/70 USD). Jeśli do 7.01.2024 któraś z grup nie osiągnie minimalnej liczby zgłoszeń, zaproponujemy zapisanym do niej uczestnikom zajęcia na zbliżonym poziomie zaawansowania lub zwrot opłaty za udział.

Studenci i doktoranci Papieskiego Wydziału Teologicznego oraz Instytutu Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych Uniwersytetu Wrocławskiego mogą uczestniczyć we wszystkich zajęciach uiszczając wyłącznie opłatę rejestracyjną w wysokości 60 zł.

W ramach kursu oferujemy:
• 32 godziny lekcyjne warsztatów (x 45 min.)
• wszystkie materiały dydaktyczne potrzebne do zajęć (ksero itp.)
• napoje i przekąski w czasie przerw

Na niedzielę zaplanowaliśmy wspólne spędzanie czasu i zwiedzanie miasta w języku łacińskim.

Zapisy TUTAJ.

Wydarzenie na Facebooku

W przypadku pytań, prosimy o wiadomość na adres: scholae.wratislavienses@ptf.edu.pl.

===========================
======== ENGLISH ==========
===========================

We cordially invite you to the Winter School of Latin by Polish Philological Association, which will take place from February 7–11, 2024 in Wrocław.

This year, classes will be held at the Pontifical Faculty of Theology (at Katedralny 1 Square), that is, on the Cathedral Island itself, where Latin has been flourishing and thriving for over a thousand years!

Every day from Wednesday to Saturday from 10:00 to 13:30 there will be Latin language classes. Students can enroll in the following groups:

 • Tirones 1 (false beginners, required knowledge of the vocabulary and grammar from chapters 1–4 of the textbook Familia Romana, teacher: Anna Rogowska-Wandowicz)
 • Tirones 2 (lower intermediate, required knowledge of the vocabulary and grammar from chapters 1–8 of the textbook Familia Romana, teacher: Christophorus Banaszak)
 • Provectiores (intermediate, required knowledge of the vocabulary and grammar from chapters 1–16 of the textbook Familia Romana, teacher: Carolina Szula)
 • Veterani: Apophthegmata et Colloquia Erasmi Roterodami (advanced, teacher: Christophorus Bekieszczuk)

In the afternoon participants will be able to take part in the following classes:

 • Iosephi Iuvencii „De ratione discendi et docendi” (tirones/provectiores, teacher: Catharina Ochman)
 • Litterae Neolatinae (provectiores/veterani, teacher: Elisabetha Górka)
 • De colloquiis et fabulis conscribendis (veterani, teacher: Caecilia Koch)

The reduced course fee for participants who will register and make payment by 7.01.2024 is PLN 440 (EUR 110/USD 120). For transfers made after this date, the full fee of PLN 500 (EUR 125/USD 135) applies. We also offer the possibility to participate in two selected days of the course, in which case the fee is PLN 260 (EUR 65/USD 70). If any group will not reach the minimum number of applications by 7.01.2024, we will offer enrolled participants classes at a similar level or refund the participation fee.

Students and doctoral students of the Pontifical Faculty of Theology and the Institute of Classical, Mediterranean and Oriental Studies of the University of Wrocław can participate in all classes by paying only the registration fee of PLN 60.

The course offers:

 • 32 teaching hours (x 45 min.)
 • all teaching materials needed for the classes (photocopies etc.)
 • drinks and snacks during coffee breaks

For Sunday we planned to spend time together and have a museum tour in Latin.

You can register HERE.

Facebook page

If you have any inquiries, please send them to scholae.wratislavienses@ptf.edu.pl.