Scholae Aestivae MMXXIV

 • Tirones (qui nondum linguam Latinam discere coeperunt)
 • Provectiores 1 (artem grammaticam et vocabula usque ad finem capituli XVI libri q. i. Familia Romana exposita oportet scire)
 • Provectiores 2: schola prior: Fabulae Syrae, posterior schola de verborum copia augenda
 • Veterani: Erasmi Roterodami “De libero arbitrio diatribe”
 • De arte docendi (schola imprimis magistris destinata, qui frequentius meliusve Latine cum discipulis suis colloqui cupiunt, docebit: Catharina Ochman): 15-20 m. Iulii (horis 15:00-16:30)
 • Noctes Wratislavienses, sive de Auli Gellii Noctibus Atticis (tirones/provectiores, docebit: Catharina Ochman): 16-20 m. Iulii (horis 16:45-18:15)
 • Lingua Graeca (eis quibus rudimenta linguae nota sunt, docebit: Caecilia Koch): utraque hebdomade (horis 15:00-16:30)
 • Fasciculus florum: poemata Bohemica horrifera Latine versa (provectiores/veterani, docebit: Thomas Albius): 16-20 m. Iulii (17:00-18:30)
 • De iure Romano (provectiores/veterani, docebit: Radco Černoch): 22-25 m. Iulii (horis 15:00-16:30)
 • De Catullo et Caesare (tirones/provectiores, docebit: Carolina Szula): 24-27 m. Iulii (horis: 15:00-16:30)
 • Meditationes fabulae scaenicae (omnibus dedicatae, docebit: Caecilia Koch): 17-19, 23-25 m. Iulii (17:00-18:30)
 • 48 horae scholarum quae ante meridiem agentur (x 45 temporis minuta) et scholae pomeridianae ad libitum eligendae
 • omnia adminicula didascalica (libelli duplicati etc.)
 • potiones, dulcia, poma in intercapedinibus sumenda

===========================
========PO POLSKU =========
===========================

 • Tirones 1 (grupa podstawowa – dla osób rozpoczynających naukę łaciny)
 • Provectiores 1 (wymagana znajomość materiału z rozdziałów 1–16 rozdziału podręcznika Familia Romana)
 • Provectiores 2: pierwsze zajęcia: lektura Fabulae Syrae/ drugie zajęcia: poszerzanie zasobu słownictwa łacińskiego
 • Veterani: rozprawa “De libero arbitrio” Erazma z Rotterdamu
 • Jak uczyć łaciny? (wszystkie poziomy, nauczyciel: Katarzyna Ochman): 15-20.07 (15:00-16:30)
 • “Noce Attyckie” Aulusa Gelliusza (grupy podstawowa i średniozaawansowana, nauczyciel: Katarzyna Ochman): 16-20.07 (16:45-18:15)
 • Fasciculus florum. Łaciński przekład poezji Erbena (grupy średniozaawansowana i zaawansowana, nauczyciel: Tomáš Weissar): 16-20.07 (17:00-18:30)
 • Język grecki (wymagana znajomość podstaw, nauczyciel: Caecilia Koch): w obu tygodniach (15:00-16:30)
 • Prawo rzymskie (grupy średniozaawansowana i zaawansowana, nauczyciel: Radek Černoch): 22-25.07 (15:00-16:30)
 • Utwory Katullusa i Cezara (grupy podstawowa i średniozaawansowana, nauczyciel: Karolina Szula): 24-27.07 (15:00-16:30)
 • Próby przedstawienia po łacinie (wszystkie poziomy, prowadząca: Caecilia Koch): 17-19.07, 23-25.07 (17:00-18:30)

W ramach kursu oferujemy:
• 48 godziny lekcyjne głównego kursu (x 45 min.) i bogata oferta zajęć popołudniowych do wyboru
• wszystkie materiały dydaktyczne (ksero itp.)
• napoje i przekąski w czasie przerw

===========================
======== ENGLISH ==========
===========================

 • Tirones 1 (beginners)
 • Provectiores 1 (intermediate – required knowledge of the vocabulary and grammar from chapters 1–16 of the textbook Familia Romana)
 • Provectiores 2 (upper intermediate – first class: Fabulae Syrae, second class: Latin vocabulary)
 • Veterani (advanced – Erasmi Roterodami “De libero arbitrio”)
 • Classroom Latin (all levels, teacher: Katarzyna Ochman): 15-20.07 (15:00-16:30)
 • “Attic Nights” by Aulus Gellius (beginner and intermediate, teacher: Katarzyna Ochman): 16-20.07 (16:45-18:15)
 • Fasciculus florum. Latin translation of Erben’s poetry (intermediate and advanced, teacher: Tomáš Weissar): 16-20.07 (17:00-18:30)
 • Ancient Greek (knowledge of the alphabet and the basics required, teacher: Caecilia Koch): both weeks (15:00-16:30)
 • Roman Law (intermediate and advanced, teacher: Radek Černoch): 22-25.07 (15:00-16:30)
 • Writings of Catullus and Caesar (beginner and intermediate, teacher: Karolina Szula): 24-27.07 (15:00-16:30)
 • Latin Play Rehearsals (all levels, director: Caecilia Koch): 17-19.07, 23-25.07 (17:00-18:30)
 • 48 teaching hours (x 45 min.) and huge variety of afternoon classes
 • all teaching materials needed for the classes (photocopies etc.)
 • drinks and snacks during coffee breaks

Joanna (Polska/Poland)

Schola była dla mnie prawdziwą ucztą intelektualną o przedłużonym działaniu: wspaniali ludzie, moc niespodzianek, piękne treści. Vivat lingua Latina!

Gabriel (USA)

Gavisus sum me cum aliis etiam ab multis civitatibus venientibus collocutum esse. Nec erat parvi momenti erat mihi tempus extra scholas quo poteramus de quolibet loqui et amicitias facere. Scilicet cenae communes placuerunt mihi hac de causa.

Kacper (Polska/Poland)

Difficile quidem mihi sit, si me iubeatis omnia scribere explicareque. Fortunatum me, quoniam possum imo ex corde nil nisi: “eheu, quare tam brevi finitum?”!

Tomáš (Slovensko/Slovakia)

The overall organization of the Scholae Hiemales Wratislavienses Latin school was very good, featuring beautiful historical settings, friendly teachers, willing organizers, and helpful staff. The atmosphere at the school was very welcoming and stimulating. It was a great experience, which I highly recommend and definitely want to repeat.

Kamil (Polska/Poland)

Jestem bardzo zadowolony, że miałem szczęście uczestniczyć w tegorocznych warsztatach. W punktach: – Wielkie podziękowania dla prowadzącej zajęcia, byłem pod wrażeniem jej zaangażowania, wiedzy, energii, a także pomysłowości (przydatnej podczas wyjaśniania nieznanych słów po łacinie). – Cykl wykładów o Juwencjuszu był niesamowitym doświadczeniem pod tym względem, że pierwszy raz miałem okazję usłyszeć i zrozumieć wykład o nieznanym mi zagadnieniu wygłoszony w całości po łacinie. Oczywiście spora w tym zasługa prowadzącej, która niezwykle umiejętnie dostosowała język i słownictwo do poziomu grupy. Wspaniałe dygresje, najbardziej jednak wrażenie robiła część poświęcona wierszom Juwencjusza na cześć Jana Sobieskiego. – Dobrze było zetknąć się z nieco szerszym łacińskojęzycznym światkiem i dowiedzieć kilku praktycznych wskazówek – słowniki, skąd brać jakie teksty, etc.

Dominik (Polska/Poland)

Bez przesady mogę napisać, że Schola była wspaniała zarówno pod względem merytorycznym, jak i organizacyjnym. Mimo dużej intensywności, zajecia były zróżnicowane, więc każdy mógł wybrać to, co mu najbardziej odpowiadało a pasja i entuzjazm nauczycieli sprawiały, że chciało się uczestniczyć do końca z dużym zaangażowaniem. Nieprzeciętne a dające dużo satysfakcji doświadczenie 🙂